Kunststromingen Art of Creativity

Abstract impressionisme
Dit is een schilderkunst waarbij kleine penseelstreken de opbouw en structuur van omvangrijke kunstwerken bepalen. De kleine penseelstreken geven de controle op het enorme doek weer, het toont de uiting van de kunstenaar, de emotie en de focus op innerlijke energie. Kunstenaars die onderdeel uitmaken van deze stroming zijn:

Abstracte kunst

Abstracte kunst heeft een intellectuele of emotionele betekenis maar is geen weergave van de werkelijkheid. Kunstenaars die abstracte werken maken zijn:

Antipodisme
Het verbeelden van het tegenovergestelde in plaats van het stereotiepe, het aangeleerde. 

Art Nucleaire
Een artistieke beweging die verandering ziet als noodzaak, als een essentiële voorwaarde van het bestaan

CoBrA
Dit zijn op kindertekeningen en primitieve kunst geïnspireerde kunstwerken. In deze kunstuitingen zagen de kunstenaars overeenkomstige spontaniteit vanuit het naïeve karakter. Bekende CoBrA-kunstenaars zijn:

Fotografie
Fotografie is het met behulp van een bepaalde straling vervaardigen van afbeeldingen met diverse thema’s. Gedurende de twintigste eeuw kreeg de fotografie een hogere status door de fotojournalistiek en landschapsfotografie.

Expressionisme
Expressionisme is een stijl die de gevoelswereld van de kunstenaar laat zien. Dit gebeurt door vervorming van kleur, tekening, ruimte, vorm en/of intens themamateriaal. Expressionistische kunstenaars zijn:

Figuratieve kunst
Bij figuratieve kunst wordt de werkelijkheid op een herkenbare wijze weergegeven. De kunstenaar met figuratief werk is:

Graffiti
Graffiti-schilders maken zowel figuratieve als non-figuratieve creaties op verschillende ondergronden. Zonder voorafgaand denkproces laat de kunstenaar zich leiden door zijn spontaniteit en snelle uitvoering.

Land art
Het bewustzijn versterken van onze relatie met de natuurlijke wereld door in het landschap in te grijpen met doelgerichte constructies.

Outsider art
Outsiders werken niet in reactie op voorgangers of tijdgenoten maar uit een eigen behoefte, voor hun plezier of omdat ze voelen dat ze dat moeten. Een groep kunstenaars van deze stroming hebben een verstandelijke beperking en zijn in staat om ongewone en zeer persoonlijke kunstwerken te maken. Kunst in zijn meest directe en ongeremde vorm. Ook 'gewone' burgers kunnen Oustiders art maken. Voorop bij het verzamelen staat niet de hoedanigheid van de kunstenaar, maar de artistieke kwaliteit van diens werk.

Postmodernisme
Kenmerkend voor het postmodernisme is de vervaging van de grens tussen kunst en het dagelijks leven en van het onderscheid tussen enerzijds ‘hoge autonome kunst’ en anderzijds ‘massacultuur en populaire kunst’. Het postmodernisme trekt begrippen als waarheid en authenticiteit in twijfel.

Realisme
Realisten houden zich bezig met de sociale realiteit en geven de werkelijkheid weer waarmee het een mechanisme voor sociale verandering is. Veelvoorkomende thema’s zijn landschappen, portretten, alledaagse taferelen. Ook staat het dagelijks leven centraal en wordt er genoten van de weerbarstigheid van de natuur.

Sociaal realisme
Kunstwerken die vaak de harde kant van het dagelijks leven weergeven. De sociaal-realistische schilderijen uit de negentiende eeuw tonen arbeidersklasse, prostituees, ziekte, dood of overspel, tot in fotografisch detail. Huidige thema’s zijn aids, gender, ras, feminisme, seksualiteit en angst.

 
9308_large.jpg